Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

500+

Czcionka:

 

Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus?
Pomoc przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

 O świadczenie starać się mogą:
- rodzice
- jeden z rodziców
- opiekunowie prawni
- opiekunowie faktyczni

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:

  • dziecko jest w związku małżeńskim
  • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
  • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
  • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Wysokość świadczenia:
Świadczenie wynosi 500 zł na miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny.

500+ na pierwsze dziecko:
Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:

  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną

2017 r. - rok bazowy z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

  • w przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają za granicą należy złożyć oświadczenie dotyczące kraju i szczegółów pobytu.

UWAGA!

W życiu każdej rodziny dochodzi do różnych zmian. Rodzice czy też rodzic mogą zmienić pracę, bądź ją stracić, pełnoletnie dziecko może dostać pierwsza pracę itd. W związku z tym poszczególne ustawy przewidują wyjątki od zasad mających na celu wyeliminowanie z kręgu świadczeniobiorców osób, które osiągają zbyt wysokie dochody. Temu służy właśnie instytucja ,,dochodu uzyskanego’’. Dochód uzyskany to najkrócej mówiąc dochód, którego uzyskanie nastąpiło w roku bazowym lub po roku bazowym. Dolicza się go wówczas do dochodu z roku bazowego.

Uzyskanie dochodu - nie zawsze powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego.

Jeżeli takie okoliczności zajdą w trakcie pobierania świadczenia wychowawczego, należy jak najszybciej poinformować o tym fakcie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie. Jeżeli okaże się, że uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń (z powodu przekroczenia dochodu) zostanie wszczęte postępowanie w sprawie uchylenia prawa do świadczeń. Wówczas wypłata świadczeń zostanie wstrzymana od razu, co powoduje, że nie będą naliczane odsetki.

W przypadku niezgłoszenia - niestety, nienależnie pobrane świadczenia należy zwrócić z odsetkami.

Jakie dokumenty należy złożyć na okoliczność uzyskania dochodu?

Zgodnie z przepisami należy dołączyć

  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Jeżeli dochód z 2017 roku został utracony także należy dostarczyć dokumenty pozwalające na jego odliczenie (świadectwo pracy, PIT od pracodawcy za 2017 rok itp.).

 

Wypłata 500+ następuje 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy 20 dzień przypada w dniu wolnym od pracy, wówczas w kolejnym dniu roboczym. Wyjątkiem jest wypłata w formie gotówki w kasie GOPS - informacja w zakładce Terminy wypłat świadczeń

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000195

Formularz wniosku dostępny w poniższym linku:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf

AKTUALNOŚCI:

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Utworzono dnia 27.07.2017

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dostępne będą najwcześniej od 15 sierpnia 2017 r. Zatem proponujemy, aby powyższe wnioski składać od miesiąca września lub października bieżącego roku.

UWAGA!
Złożenie wniosku w wyżej wymienionym terminie nie spowoduje przerwy ciągłości bądź utraty świadczenia po zakończonym okresie świadczeniowym.

czytaj dalej na temat: Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Informacje dotyczące Gminy Koszęcin

Utworzono dnia 16.03.2016

Wnioski o "500+" można składać od 1 kwietnia 2016 r.

O sposobach i terminach dowiesz się klikając "czytaj dalej"

czytaj dalej na temat: Informacje dotyczące Gminy Koszęcin

informatory

Utworzono dnia 04.03.2016

INFORMATORY wydane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

czytaj dalej na temat: informatory

500+ najczęściej zadawane pytania

Utworzono dnia 04.03.2016

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu 500+

czytaj dalej na temat: 500+ najczęściej zadawane pytania

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin