Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenia

Czcionka:

1. SZKOLENIE Z ZAKRESU AUTOPROMOCJI 

 

Termin szkolenia: 5-7 sierpnia 2008 r. godz. 8.30-14.30
Miejsce szkolenia: sala Domu Kultury w Koszęcinie (II piętro)
Realizator szkolenia: Ośrodek Usług Oświatowych "AWANS"


Program szkolenia “AUTOPROMOCJA”

I. „Doradztwo zawodowe”
(5-6 sierpnia 2008 r. w godz. 8.30-14.30)

1. Powitanie i przedstawienie programu szkolenia, metody pracy na szkoleniu,
2. Reakcja na utratę pracy, analiza dotychczasowych niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
3. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, siła pozytywnego myślenia,
4. Bilans umiejętności możliwości i predyspozycji zawodowych 
5. Własna firma,
6. Twój plan działania,
7. Dokumenty aplikacyjne. Życiorys zawodowy i list motywacyjny 
8. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą 
9. Znajdowanie ofert pracy 
10. Rozmowa telefoniczna z pracodawcą 
11. Rozmowa kwalifikacyjna


II. Zajęcia z pracodawca 6 godzin
( 7 sierpnia 2008 r. w godz. 8.30-14.30)

1. Różne formy nawiązywania stosunku pracy
2. Obowiązki i wymogi jakie każdy pracodawca stawia przed pracownikiem
3. Jakie cechy osobowe pracownika pozwalają utrzymać pozyskaną prace
4. Rozmowa kwalifikacyjna i jej omówienie

 

2. SZKOLENIE WARSZTATOWO – TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU DORADZTWA PSYCHOSPOŁECZNEGO

Termin szkolenia: 11-13 sierpnia 2008 r. w godz. 8.30-14.30
Miejsce szkolenia: sala Domu Kultury w Koszęcinie (II piętro)
Realizator szkolenia: Ośrodek Usług Oświatowych "AWANS"


Tematyka szkolenia: 

1. Integracja grupy i kształtowanie umiejętności 
autoprezentacji – cele i zasady pracy grupowej, zapoznanie się
członków grupy, budowanie wzajemnego zaufania, wsparcie,
budowanie empatii grupowej, pobudzenie aktywności uczestników,
stworzenie klimatu zaufania i bezpieczeństwa, autorefleksja
– uświadomienie sobie obrazu własnej osoby, czynniki wpływające
na samoocenę człowieka, samoakceptacja a zdolność do rozwoju. 

2. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
w różnych sytuacjach życiowych – charakterystyka procesu
komunikacji interpersonalnej, nawiązywanie kontaktu z innymi 
osobami, komunikacja werbalna i niewerbalna, kształtowanie 
aktywnego słuchania, poziom komunikacji, zakłócenia i bariery
komunikacyjne i ich unikanie, wpływ sposobu przekazywania 
informacji na skuteczność porozumiewania się. 

3. Asertywność, samopoznanie i samoocena (autoanaliza)
- analiza obszarów własnej asertywności, praca nad kształtowaniem
umiejętności asertywnych w relacjach międzyludzkich, pogłębienie 
refleksji nad sobą, analiza własnych doświadczeń życiowych
i zawodowych oraz umiejętności, analiza swoich słabych i mocnych
stron, poznanie własnego potencjału, wzmocnienie poczucia własnej
wartości i szacunku do siebie, wzmocnienie wiary w siebie, obrona
własnych praw i kształtowanie umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. 

4. Radzenie sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym
i trudnymi sytuacjami życiowymi – stres wróg czy sprzymierzeniec,
oznaki stresu, stres a zachowanie, zapobieganie, skutki stresu 
– jak odzyskać równowagę, łagodzenie skutków, techniki relaksacyjne
poznawcze i behawioralne, relaksacja. 

5. Określanie celów życiowych i podejmowanie decyzji 
– kreatywne myślenie i umiejętność wychodzenia poza utarte schematy,
rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, wyznaczanie celów 
krótko i długoterminowych oraz sposobów i realizacji, tworzenie 
własnej mapy zadań, mój sukces osobisty i zawodowy, określenie 
nadrzędnego celu i działań zmierzających do jego realizacji.

 

3. SZKOLENIE Z ZAKRESU - KREOWANIE WIZERUNKU

TERMIN SZKOLENIA: 4,5,8 września 2008r. 
MIEJSCE SZKOLENIA: sala Domu Kultury w Koszęcinie
REALIZATOR SZKOLENIA: Ji DESIGN CONSULTING

PROGRAM SZKOLENIA:

/ 4 wrzesień 2008r. – 6 godz. /

1. Wpływ wyglądu na naszą karierę zawodową i własne samopoczucie
2. Nasza samoocena – jak postrzegamy siebie a jak postrzegają nas inni
3. Jaki mamy wpływ na to jak jesteśmy postrzegani i kim jesteśmy w życiu
4. Niska samoocena – jak ją zmienić poprzez właściwe kreowanie siebie
5. Co daje nam pewność siebie – jak zmienić własny wizerunek- zasady, etykieta, elegancja
6. Podstawy elegancji – antidotum na modę
7. Wizaż - zagadnienia
8. Panel dyskusyjny
9. Zadania na kolejne zajęcia

/ 5 wrzesień 2008r. – 6 godz. /

1. Psychologia koloru – teoria kolorów ( kolory łagodne, intensywne, ciepłe, zimne )
2. Zasady łączenia kolorów ( ton w ton, monochromatycznie, kontrastowo )
3. Kolory komplementujące – gdzie i jakie.
4. Mała szafa – duże możliwości
5. Wielkość, kształt – dostosowanie do typów urody
6. Praktyczne zajęcia z kolorem
7. Panel dyskusyjny
8. Zadania na kolejne zajęcia

/ 8 wrzesień 2008r. – 6 godz. /

1. Indywidualne predyspozycje – wybór stylu
2. Praktyczne rozwiązywanie problemów ( eksponowanie zalet, kamuflowanie defektów )
3. Stosowność miejsca i czasu – co gdzie i kiedy
4. Złote zasady idealnego wizerunku
5. Ocena wizerunku uczestników po szkoleniu
6. Panel dyskusyjny

Wręczenie pierwszych zaświadczeń.

W dniu 9 września 2008r. w sali Domu Kultury w Koszęcinie uczestnicy projektu „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z zakresu „Autopromocji” oraz „Doradztwa psychospołecznego”. Realizatorem szkoleń był Ośrodek Usług Oświatowych „Awanas” z Lublińca. Wręczenia zaświadczeń dokonał Pan Jan Fabiański - dyrektor Ośrodka Usług Oświatowych w Częstochowie, w obecności kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszęcinie. 


   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie rozpoczyna ostatni etap PROGRAMU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem szkolenia z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych do poruszania się po rynku pracy jest Ośrodek Usług Oświatowych „AWANS” z Lublińca. Szkolenie przeprowadzone będzie w dniach od 12.12.2008r. do 20.12.2008r. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

1) 12.12.2008r. (piątek) 13:00 - 16:15 – 4 godziny
2) 13.12.2008r. (sobota) 08:30 – 11:45 – 4 godziny
3) 15.12.2008r. (poniedziałek) 13:00 – 17:00 – 5 godzin
4) 16.12.2008r. (wtorek) 15:00 – 18:15 – 4 godziny
5) 18.12.2008r. (czwartek) 15:30 – 18:45 – 4 godziny
6) 19.12.2008r. (piątek) 13:00 - 17:00 – 5 godziny
7) 20.12.2008r. (sobota) 08:30 – 11:45 – 4 godziny

 

Szkolenie: „ Wykorzystanie technik komputerowych i Internetu w poszukiwaniu pracy"

Szkolenie realizowane w okresie od 12.12 – 20.12.2008 r.

Czas trwanie – 30 godzin lekcyjnych

1. Podstawy systemu operacyjnego Windows – liczba godzin 3
- uruchamianie i zamykanie systemu
- elementy pulpitu, praca w oknach, pasek zadań, menu start.
- informacje w komputerze: dyski, foldery, pliki, rozszerzenia plików.
- operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmienianie nazw plików i folderów).
- folder MOJE DOKUMENTY
- formatowanie dyskietek i dysków
- kosz, odzyskiwanie usuniętych plików, konfiguracja kosza
- panel sterowania: konfiguracja ustawień monitora, czasu, czcionki, tła pulpitu.

2. Uruchamianie programów – liczba godzin 3
- zawartość menu Start
- wyszukiwanie plików i folderów (wg. rozszerzeń, zawartego tekstu, daty)
- sposoby uruchamiania aplikacji
- przełączanie się i współpraca miedzy programami – schowek Windows
- podstawowe akcesoria systemu: Notatnik, WordPad, Paint, Kalkulator
- tworzenie skrótów

3. Internet – liczba godzin 7
- Internet jako globalna sieć internetowa,
- przeglądarki internetowe,
- wyszukiwanie stron na dany temat,
- zapisywanie informacji z Internetu
- podstawy budowy stron internetowych: html, hiperłącza,
- największe polskie i zagraniczne portale internetowe
- obsluga konta e-mail,
- grupy dyskusyjne

4. Edytor tekstu Word – liczba godzin 10 
- zasady formatowanie tekstu
- redagowanie tabel
- tabulatory, numerowanie i punktowanie
- łączenie tekstu i grafiki, autokształty, pola tekstowe
- drukarki komputerowe, ustawianie wydruku, 
- pisanie CV i listów motywacyjnych,

5. Wykorzystanie Internetu i poczty elektronicznej w poszukiwaniu pracy – liczba godzin 7

Każdy uczestnik będzie miał samodzielne stanowisko komputerowe. Każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materialy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - stopka_efs.jpg

Łukasz Czekała

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin