Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O projekcie

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie realizuje kolejny etap projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Koszęcin”

Od stycznia 2009r. ruszył kolejny etap realizacji projektu systemowego dla osób bezrobotnych w gminie Koszęcin. Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego w gminie Koszęcin poprzez rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Zgodnie z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałaniami 7.1.1, które jako grupy docelowe wskazują osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Do udziału w projekcie, skierowane zostaną osoby nieaktywne zawodowo, które wymagają kompleksowej i intensywnej aktywizacji i są gotowe do podjęcia współpracy. Podczas realizacji projektu będą wspierane zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zwiększenie kompetencji z zakresu poszukiwania oraz kreatywności zarządzania własnymi zasobami, umiejętnościami i środkami. Ponad to uczestnicy zostaną objęci wsparciem poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej, których celem jest poprawa mobilności na rynku pracy pozwalająca na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy oraz zwiększenie motywacji do działania oraz konstruktywnego spojrzenia na własne możliwości, podnoszenie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym. W ramach tegorocznego Projektu jego uczestnicy wezmą udział w szkoleniach warsztatowych z zakresu: poradnictwa oraz wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych, doradztwa zawodowego, treningu umiejętności społecznych, ACB przedsiębiorczości w zakresie założenia i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz ukończą indywidualne szkolenia zawodowe m.in. prawo jazdy kategorii B, C i D, opiekun/opiekunka osób starszych, chorych i dzieci; monter instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz palacz centralnego ogrzewania Wszelkich informacji dotyczących warunków uczestnictwa w tegorocznym projekcie udzielają pracownicy biura projektu pod numerem telefonu 34/352 4083 wew. 26 w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. Ponadto informacje o projekcie znajdują są na stronie internetowej:www.gops.koszecin.pl

 - stopka_efs.jpg

Łukasz Czekała

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin