Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenia

Czcionka:

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN W 2009 ROKU.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie rozpoczął od dnia 15 czerwca 2009r cykl szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych w gminie Koszęcin dotyczących projektu pn:

 

„PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozyskane środki finansowe na ten cel w roku 2009 wynoszą 205984 zł, co pozwoliło zaprosić do projektu 20 osób z czego 4 osoby kontynuują udział z 2008 roku.

 

W dniach 15 - 18 czerwiec br. odbyło się szkolenie pn:
”PORADNICTWO ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWEJ”

Szkolenie przeprowadziła firma iLLUSTRO z Opola. Celem szkolenia było udzielenie wsparcia psychologicznego oraz porad w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych, ważnych z punktu widzenia efektywności działania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Przygotowany program miał za zadanie prowadzić do zwiększenia efektywności działania i zmiany destrukcyjnych wzorów zachowania w konkretnych sytuacjach rodzinnych, społecznych i zawodowych.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: komunikacja interpersonalna-rola i formy komunikacji interpersonalnej, autoprezentacja i nastawienie a obraz własnej osoby, asertywność pierwszym krokiem do aktywnej postawy-kształtowanie zachowań asertywnych, organizowanie lub reorganizowanie otoczenia tak - aby sprzyjało ono rozwojowi, wyznaczanie i osiąganie celów osobistych, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, kształtowanie kompetencji społecznych – techniki i sposoby postępowania, ważne elementy w procesie budowania samooceny, poczucie własnej wartości, motywacja i jej rodzaje, sposoby radzenia sobie z emocjami swoimi i innych ludzi, itp. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładów trenera dotyczących w/w tematów, ale również brali czynny udział w przeprowadzanych ćwiczeniach.

Szkolenie dla osób bezrobotnych swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Koszęcin Pan Grzegorz Ziaja, który w słowach skierowanych do uczestników wyraził uznanie dotyczące chęci zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych jak również podwyższenia lub zmiany już posiadających.
Wymagania dzisiejszego rynku pracy zmuszają do ustawiczności kształcenia, zdobywania nowej wiedzy, nowych możliwości, nowych metod tak potrzebnych w poszukiwaniu pracy (….).

 

NIEZWYKŁA KREATYWNOŚĆ ZESPOŁU... 

W ramach realizacji projektu pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” w dniach 24-26 czerwca br. odbyło się szkolenie z zakresu „Doradztwa zawodowego” przeprowadzone przez firmę „iLLUSTRO” z Opola.

Celem doradztwa zawodowego, prowadzonego przez licencjonowanego doradcę była pomoc w odnalezieniu swojego potencjału na rynku pracy oraz pomoc i nakierowanie na właściwe przekwalifikowanie. Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z zasadami aktywnego poszukiwania pracy, analizowaniem rynku pracy, analizą własnego potencjału zawodowego w kontakcie z pracodawcą, metodami poszukiwania pracy, pisaniem CV i listów motywacyjnych oraz regułami zachowania w czasie rozmowy rekrutacyjnej. 

W części warsztatowej 16-osobowy zespół, podzielony na grupy wykazał się niezwykłą inwencją twórczą oraz kreatywnością. Wykonywane ćwiczenia uaktywniły potencjał osób oraz wygenerowały liczne pomysły. Praca w zespołach wpłynęła na kształtowanie efektywnych relacji między uczestnikami oraz na skuteczność zbiorowego komunikowania się. 


   

    

 

 

   

  

  

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W dniach 06-08.07.2009r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN”. 
16-osobowa grupa uczestników brała udział w TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności skutecznego komunikowania werbalnego i niewerbalnego, przekonywania do swoich argumentów, konstruktywnego krytykowania, sztuki rozwiązywania konfliktów, przełamywania barier w komunikacji itp. W procesie nabywania umiejętności społecznych uczestnicy zapoznali się z takimi technikami jak: studia przypadków, odgrywanie ról, symulacje oraz samooceną i samoobserwacją. 

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: 

a) umiejętności zbiorowego komunikowania się, 
b) umiejętności współpracy, 
c) umiejętności konstruktywnego przezwyciężania sytuacji konfliktowych 
d) zarządzanie sobą w miejscu pracy i w czasie. 

Trening umiejętności społecznych był częścią integralną spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i stanowił ich uzupełnienie.



ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kolejnym etapem projektu pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” było szkolnie – ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przeprowadzone w dniach 13-18.07.2009r.

Celem szkolenia była aktywizacja zawodowa uczestników z nastawieniem na nabycie umiejętności założenia, prowadzenia i utrzymania własnej działalności gospodarczej jak również nabycie praktycznej umiejętności samodzielnego korzystania ze środków na rozpoczęcie i rozwój działalności oraz korzystania z programów pomocowych. 

Zdobyta wiedza i umiejętności podczas zajęć pozwoliły kursantom na samodzielne opracowanie m.in. biznes planu własnych fikcyjnie stworzonych przedsięwzięć gospodarczych, dokonanie analizy SWOT czyli analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego przedsiębiorstwa, analizy danego produktu, rozwiązania biznesowego itp.

W programie szkolenia nie zabrakło ponadto zagadnień dotyczących: prawa pracy, prawa podatkowego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu – jak się dać poznać kontrahentom i klientom w celu osiągnięcia obopólnych korzyści, form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw itp.

Wysoki poziom wiedzy i bogate doświadczenie zawodowe prowadzącego / Firma Illustro z Opola/ sprawiły, że trudne zagadnienia związane z planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej były przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny. 

Począwszy od m-ca sierpnia br. 20 osób biorących udział w projekcie pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” będzie uczestniczyć w kursach zawodowych tj: kurs prawa jazdy, kurs palacza CO, kurs montera instalacji wodno-kanalizacyjnej, kurs opiekunki osób starszych, chorych i dzieci.

 

KURS PRAWA JAZDY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie realizuje od 20.08.2009r. kolejny etap projektu pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN”. 

W ramach projektu zaplanowano kurs prawa jazdy kategorii B, C i D dla trzynastu bezrobotnych mieszkańców gminy Koszęcin. Dziewięć osób uczestniczy w kursie na kategorię B, trzy osoby na kategorię C oraz jedna osoba na kategorię D. 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu – Ośrodek Szkoleniowy Kierowców. 

Przeprowadzenie kursu teoretycznego i praktycznego nastąpi w okresie od 20.08.2009r do 30.11.2009r.

Zobacz film ze szkolenia 
 

SZKOLENIE OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I DZIECI

Dnia 01.09.2009r. dwie osoby biorące udział w projekcie pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” rozpoczęły szkolenie w zakresie Opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

Organizatorem szkolenia jest firma „Illustro” z Opola. W zajęciach uczestniczą także osoby biorące udział w podobnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z miejscowości: Ciasna, Pawonków i Kochanowice. 

Cześć teoretyczna szkolenia trwać będzie do dn. 09.09.2009r. 

Zajęcia praktyczne rozpoczną się w dn. 14.09.2009r. w Domu Opieki Społecznej -„Zameczek” w Lublińcu. 


 

 




SZKOLENIE OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I DZIECI 
/ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE /

KURS „PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA”Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie realizuje w terminie od 27.10.2009r. do 05.11.2009r. kolejne szkolnie zawodowe – kurs „Palacza centralnego ogrzewania” w ramach projektu pn: „ PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Usług Oświatowych „AWANS” z Częstochowy, udział biorą trzy osoby. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- podstawowe wiadomości z techniki cieplnej
- charakterystyka paliw stałych, ciekłych i gazowych
- kotłownie i kominy centralnego ogrzewania
- spalanie paliw, charakterystyczne wielkości
- rodzaje i budowa kotłów
- przyrządy pomiarowe w technice cieplnej
- zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
- prawo energetyczne, dozór techniczny, ochrona środowiska
- BHP przy obsłudze kotłów i urządzeń pomocniczych.

Szkolenie zostanie zakończone złożeniem egzaminu w Ośrodku Innowacji NOT w Częstochowie dnia 09.11.2009r.

„STYLIZACJA SYLWETKI I AUTOPROMOCJA”

W dniach od 30.11.2009r do 10.12.2009r. osiem osób biorących udział w projekcie pn: ”PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN”, uczestniczyło w dodatkowym szkoleniu „Stylizacja sylwetki i autopromocja”. 

Zakres merytoryczny szkolenia składał się z trzech bloków tematycznych:

1.Stylizacja wyglądu zewnętrznego, w tym stosowanie makijażu ZAGADNIENIA: 

- wpływ wyglądu na naszą karierę zawodową i własne samopoczucie,
-analiza kolorystyczna w kontekście fizycznej budowy ciała,
- rodzaje cery i sposoby jej pielęgnacji,
- typy urody ( ciepły, zimny ) oraz dobór kolorystyki makijażu oraz ubioru,
- analiza kształtu twarzy, oczu oraz ust
- poszczególne etapy makijażu,
- zapoznanie z produktami do makijażu,
- istota makijażu, czyli każda z nas jest piękna,
- makijaż dzienny ( sposoby wykonania szybkiego makijażu),
- makijaż służbowy
- istota odpowiedniego makijażu, fryzury oraz ubioru podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- ćwiczenia praktyczne – nauka poprawnego wykonywania makijażu dziennego służbowego,
- dobór odpowiedniego makijażu do ubioru i okazji,
- jak czuć się pewniej – dobór odpowiedniego makijażu i stroju do indywidualnych cech
- prezentacja wykonanych makijaży i ich omówienie.

2. Pielęgnacja oraz zdobienie rąk i stóp ZAGADNIENIA: 

- omówienie pielęgnacji dłoni
- omówienie możliwych chorób płytki paznokcia
- teoretyczne zaprezentowanie podstaw manicure i pedicure,
- pokaz wykonania zabiegów manicure i pedicure,
- pokaz możliwości zdobień płytki paznokciowej.

3. Skuteczna autoprezentacja ZAGADNIENIA: 

- pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych,
- rola języka ciała ( mowy ciała ) w kształtowaniu własnego wizerunku,
- dykcja nie tylko to co mówisz świadczy o Tobie, także to jak mówisz,
- elementy saviur–vivre a pozytywna autoprezentacja,
- savoir–vivre w stosunkach służbowych.



 
 
 
 

 
Dnia 14.09.2009r. rozpoczęły się zajęcia praktyczne w Domu Opieki Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, który jest placówką opiekuńczo-rewalidacyjną. 
Dom przeznaczony jest dla 68 osób – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie, obojga płci, w wieku od 3 do 30 lat. 

Dwie osoby biorące udział w projekcie pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN” odbywają praktykę w ramach czterech zespołów opiekuńczo-terapeutycznych, pracując zarówno z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi. Kursantki pod kierunkiem wykwalifikowanego personelu nabywają umiejętności, biorąc udział m.in. w terapii zajęciowej, kinezyterapii, fizykoterapii, muzykoterapii itp. 

Do podstawowych jednak zajęć osób biorących udział w szkoleniu, należy zapoznanie się z podstawowymi elementami codziennej opieki nad mieszkańcami placówki, które w przyszłości będą pomocne w podjęciu pracy.

 






































 

 - stopka_efs.jpg

Łukasz Czekała

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin