Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkolenia

Czcionka:

 - stopka1_efs.jpg

  

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN W 2011 ROKU.

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie rozpoczął od dnia 28 kwietnia 2011 r. cykl szkoleń skierowanych do osób bezrobotnych w gminie Koszęcin dotyczących projektu pn: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE KOSZĘCIN" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki finansowe na ten cel w roku 2011 wynoszą 159 126 zł, co pozwoliło zaprosić do projektu 12 osób  
w tym  9 kobiet i 3 mężczyzn. Należy zaznaczyć, iż w tym roku do udziału w projekcie zostały zaproszone 2 kobiety z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Grupie reprezentatywnej złożonej z kobiet i mężczyzn zaproponowano udział w zróżnicowanym bloku szkoleń zważywszy na osobiste i indywidualne preferencje. Cześć działań będzie ukierunkowana na promowanie idei równości szans kobiet i mężczyzn np. poruszanie zagadnień dotyczących barier nierówności, uświadamianie nt. sposobów godzenia życia zawodowego z prywatnym wśród uczestników projektu. Ponadto ukierunkowanie na sprawy komunikacji interpersonalnej pomiędzy osobami sprawnymi jak i niepełnosprawnymi.

 

1.DORADZTWO ZAWODOWE

 W pierwszej kolejności zarówno  kobiety jak i mężczyźni spotkali się zaproponowanym szkoleniu z zakresu doradztwa zawodowego w dniach 28.04. - 29.04.2011r.  w celu wstępnego określenia predyspozycji i preferencji zawodowych - tworzenie profilu zawodowego. Podczas spotkania omawiane zostały sposoby poszukiwania pracy oraz zasady zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto podczas spotkań z doradcą zawodowym podejmowane były takie zagadnienie jak: aktywne szukanie pracy, analiza osobowości zawodowej beneficjenta/beneficjentki w związku z tym wybór odpowiednich szkoleń zawodowych i ścieżki kształcenia. Planuje się realizacje w ramach aktywnej integracji szkoleń zawodowych w związku z tym skierowanie na szkolenia zawodowe poprzedzone zostanie analizą lokalnego rynku pracy. Ponadto kierowana dla nich oferta jest zróżnicowana pod kątem specyficznych potrzeb oraz strategicznych celów równości. 

 

 2. AUTOPREZENTACJA

W dniach 01 - 02. 06.2011r. odbyły się warsztaty/szkolenia „Autoprezentacja" dla uczestniczek i uczestników projektu systemowego nt. "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Koszęcin".  Szkolenie to było wspólne zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Pozwoliło całościowo spojrzeć  na autoprezentację, która z definicji jest próbą takiego dopasowania swojego wizerunku, aby ten był akceptowalny przez pracodawcę 
i spełnił jego wymagania. Szkolenie składało się z  kilku elementów: poznanie oczekiwań pracodawców, odnalezienie ich u siebie, przygotowanie pozytywnej autoprezentacji na podstawie zebranych informacji oraz przećwiczenie wystąpień przed potencjalnym pracodawcą. Zakłada się ze widocznym efektem  szkolenia jest przygotowanie kursantki/kursanta do autoprezentacji zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy oraz umiejętności jej zmiany w zależności od rynku pracy. Na szkoleniu uczestniczyło 12 beneficjentów w tym 9 kobiet z czego 2 to kobiety niepełnosprawne oraz  3 mężczyzn. Podczas przeprowadzonego szkolenia kursantkom oraz kursantom zapewniono „poczęstunek kawowy" oraz posiłek - obiad".

 

3. WARSZTATY  EFEKTYWNEJ  KOMUNIKACJI  MIĘDZYLUDZKIEJ.

W dniu 08 - 09. 08.2011r. odbyły się warsztaty/szkolenia „Warsztaty efektywnej komunikacji międzyludzkiej" dla uczestniczek i uczestników projektu systemowego nt. "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Koszęcin". Celem szkolenia było nabycie konkretnych umiejętności komunikowania w relacjach społecznych, osobistych i zawodowych zarówno wśród osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Szkolenie miało umożliwić wykorzystanie wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, analizę konkretnych doświadczeń uczestniczek i uczestników by w końcowym etapie zwiększyć efektywność i skuteczność działań komunikacyjnych. Na szkoleniu uczestniczyło 11 beneficjentów w tym 9 kobiet z czego 2 to kobiety niepełnosprawne oraz 2 mężczyzn. Podczas przeprowadzonego szkolenia kursantkom oraz kursantom zapewniono „poczęstunek kawowy" oraz posiłek - obiad".

 

 4. „Mała księgowość komputerowa”

W dniach 19 – 30. 09.2011r. w siedzibie firmy „KURSANT” w Tarnowskich Górach odbył się kurs  „Mała księgowość komputerowa”, na który uczęszczały dwie Panie  - uczestniczki projektu systemowego nt. ”Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Koszęcin”. Celem kursu było zapoznanie kursantek z podstawowymi pojęciami związanymi z księgowością komputerową, obsługą programu SYMFONIA oraz obsługą programu PŁATNIK. Podczas przeprowadzonego szkolenia kursantkom zapewniono „poczęstunek kawowy” oraz posiłek – obiad”.

 

5. Kurs prawa jazdy kat B oraz kat. D.

W ramach projektu systemowego pt” Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Koszęcin” w dniu 19.09.2011r. rozpoczęły się szkolenia zawodowe współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia obejmują kurs prawa jazdy kat B oraz kat. D. do powyższych szkole ń zostały skierowane kolejno: kurs kat. B – 3 osoby; kurs kat. D – 1 osoba. Szkolenie przeprowadza Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu, Spółka z o.o. Ośrodek Szkolenia Kierowców, 42-700  Lubliniec, ul. Niegolewskich 5.

 

 

Grzegorz Pilawa

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin