Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

Czcionka:

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, 650, 685 i 771), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu, wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny będzie przyznawany, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Obecnie są to kwoty: 

  • 11,35 zł miesięcznie dla osoby samotnej; 
  • 15,77 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób; 
  • 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 5 osób.  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dodatek energetyczny nie podlega deklaracji podatkowej PIT 8C do końca 2014r.

Dla wszystkich osób zainteresowanych powyższym świadczeniem, wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej GOPS. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

ZAŁĄCZNIKI:

								

klauzula RODO

Utworzono dnia 30.07.2018, 11:27

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Utworzono dnia 30.07.2018, 11:19

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin