Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie działa w oparciu o przepisy :

 • USTAWA z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. 2018 r. poz. 994
 • USTAWA z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  Dz.U. 2018 r. poz. 1508
 • USTAWA z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.
 • USTAWA z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. 2017 r. poz. 180
 • USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne Dz.U. 2018 r. poz. 755
 • USTAWA z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. 2018 r. poz. 554
 • USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U. 2018 r. poz. 1457
 • USTAWA z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. 2017 r. poz. 1778
 • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2018 r. poz. 1510
 • USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2018 r. poz. 998
 • USTAWA z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. 2015 r. poz. 1390
 • USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. 2017 r. poz. 1851
 • USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U. 2017 r. poz. 1832
 • Uchwały Rady Gminy podejmowane w zakresie pomocy społecznej   
 • Statut GOPS

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin