Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek pielęgnacyjny

Czcionka:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niezależnie od wysokości dochodu;
 • w kwocie 215,84 zł miesięcznie;
 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia
  o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu niepełnosprawności);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymują się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej dodatku pielęgnacyjnego np. z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych
  z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002284

 

Wniosek:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/wniosek_zasilek_piel%C4%99gnacyjny.pdf/8d96ce92-d5d7-ddb8-ec86-8dc4fff7098c

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin