Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Czcionka:

 

Komu przysługuje?

Ojcu lub matce, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wniosek o wypłatę zapomogi został złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (w przypadku dziecka przysposobionego).

Warunki:

  • Niezbędnym warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wysokość zapomogi:

1000 zł wypłacane jednorazowo

Kryterium dochodowe:

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

Forma przyznania zapomogi:
Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032282255

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002284

 

Wniosek:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/WNIOSEK_JEDNORAZOWA_ZAPOMOGA.pdf/53dea448-0fa8-f1ac-a906-c8fa8f5b4445

Załącznik do wniosku:

https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28788/Wz%C3%B3r+za%C5%9Bwiadczenia+o+pozostawaniu+matki+dziecka+pod+opiek%C4%85%20medyczn%C4%85/b517a435-729e-4b37-8112-092df6d70830

  

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

Utworzono dnia 07.06.2019, 11:06

Wzór zaświadczenia

Utworzono dnia 07.06.2019, 11:08

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin