Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek szkolny

Czcionka:

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • inni przedstawiciele ustawowi uczniów albo
 • pełnoletni uczniowie
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. Przykładowymi zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudnjiające naukę.

Zasiłek szkolny przyznaje się niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub nawet kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 620,00 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego złożyć należy nie później niż dwa miesiące po wystąpieniu zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

Podstawa prawna:

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-8a-pomoc-materialna-dla-uczniow/5052/

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Utworzono dnia 02.07.2019, 14:51

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Gmina Koszęcin